Friday, November 30, 2007

Pelaburan Wanita Kini (",)AKAUN SIMPANAN PEWANI-i

PELABURAN WANITA KINI

(BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD)

Bank Islam menawarkan Akaun Simpanan Pewani-I yang merupakan akaun simpanan unik berdasarkan kontrak Mudharabah (perkongsian untung). Akaun ini dicipta khusus untuk kaum wanita bagi membantu dan menggalakkan amalan menabung demi kesejahteraan masa depan mereka. Pelanggan berpeluang memperolehi mata ganjaran RealRewards berdasarkan jumlah simpanan mereka.

Syarat & Kelayakan

# Deposit permulaan hanya RM 100.00

# Terbuka kepada wanita berumur 18 tahun ke atas

# Had pengeluaran hanya sekali sebulan

Jenis akaun :

# Akaun individu

# Akaun bersama*

# Individu bermaustautin di Malaysia

# Untuk akaun bersama, pendeposit lelaki boleh membuka akaun sekiranya pemegang utama akaun tersebut ialah seorang wanita

Ciri-ciri

Deposit Permulaan

# RM 100

Baki Minima

# RM 25

Usia Kelayakan

# Terbuka lepada wanita berumur 18 tahun ke atas

Jenis-jenis Akaun

# Akaun Individu

# Untuk individu berumur 18 tahun dan ke atas

# Akaun Bersama

# Untuk anda berkongsi sebuah akaun bersama seorang lagi individu

Kontrak

# Mudharabah

Kelebihan Akaun Simpanan Pewani

Nisbah keuntungan yang tinggi kepada pelanggan

# 60:40 (Pendeposit:Bank) sekiranya purata baki harian bulanan RM 5,000.00 atau lebih

# 50:50 (Pendeposit:Bank) sekiranya purata baki harian bulanan kurang daripada RM5,000

Perlindungan Takaful

# Pendeposit layak menerima perlindungan Takaful Hawa (Pakej B) sehingga RM 25,000.00**, wad hospital, ujian kanser tahunan dan banyak lagi, tertakluk kepada baki harian bulanan ialah RM 50,000.00

# Pendeposit juga layak menerima manfaat khairat kematian, dan keilatan kekal.

Lain-lain

# Keuntungan akan dikreditkan ke dalam akaun pendeposit setiap bulan

# Pengecualian cukai pegangan kepada yang layak

# Zakat simpanan dibayar oleh bank

Program RealRewards

# Program khusus disesuaikan untuk wanita seperti anda. Kombinasi dua produk unik yang memberikan pelbagai pengalaman ganjaran.

# Untuk setiap RM1,000 baki bulanan yang kekal dalam akaun anda akan memperolehi 10 mata RR.


No comments:

DIWANI 09